Naše služby

Ponúkame široké portfólio akreditovaných a GMP-certifikovaných analýz. Naše služby siahajú od testovania farmaceutických surovín, liekov/liečiv, vody, potravín, nápojov, krmív až po poľnohospodárske hnojivá, priemyselné produkty, odpad, kaly, pôdy a mnohé iné.

EL poskytuje aj poradenské služby, posudkovú a projektovú činnosť v environmentálnej oblasti a prípravu reagencií pre lekárne.

Komplexné riešenia

Naše analytické služby pokrývajú nasledujúce funkčné oblasti:

Farmácia

Analýzy sa vykonávajú podľa smerníc Správnej výrobnej praxe (GMP) a pokrývajú kompletné testovanie farmaceutických surovín a produktov.
Viac informácií

Priemysel

Sme vaším partnerom pri analýzach rôznych typov materiálov - od priemyselných chemikálií po kozmetiku, od stanovenia prvkov až po mikroorganizmy.
Viac informácií

Environment

Od komplexných analýz vôd, odpadov, pôd až po odborné konzultácie - naša rozsiahla ponuka služieb pokrýva celé spektrum projektov v oblasti životného prostredia.
Viac informácií

Formulation

Design and optimization of formulations for dosage forms.
More Info

RegulatORY AFFAIRS

Expertise in helping to obtain and maintain approval for new products.
More Info

Potraviny
a krmivá

Analýzy všetkých druhov potravín a krmív - od nápojov cez mäsové a mliečne výrobky, sušené ovocie, vitamínové doplnky až po krmivo pre zvieratá.
Viac informácií

Comprehensive Solutions

Our main services cover the following functional areas:

Additional Services

API SOlutionS

Broad portfolio of active ingredients from reliable, established manufacturers, guaranteed by our expertise.

More Info →

Nitrosamines

Based on isotopically labeled standards, our customizable in-house detection methods are available immediately.

More Info →

REGULATORY AFFAIRS

Expertise in helping to compile dossiers and drug registration processes.

More Info →

MONITORING OF STUDIES

Oversight of participant health and correctness of treatments during clinical studies.

PHARMACOVIGILANCE

Monitoring of daily routine to detect unrecognized adverse events, plus assess and ensure drug safety.

MODULE 3 AUDIT

Thorough dossier M3 data audit to ensure consistency and compliance with regulatory requirements.

GENERICS IN RUSSIA

Via our partnering CRO in Russia we can help you to perform clinical trials to apply for Russian MA.

IMPD COMPILATION

As an EU based company we are well-placed to help create & develop your IMPD.

AND MUCH MORE

It's not an exhaustive list so if you don't see what you need, contact us.

Questions?

Our Sales team is happy to help: sales@quinta.cz

Jiří Raška

Chief Commercial
Officer

David Dvořák

Business Manager
& Scientific Advisor

Pavel Pihera

Business Manager
& API Sourcing Manager
About Us
Our Labs

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322

Ďakujem! Váš príspevok bol prijatý!
Ojoj! Pri odosielaní formulára sa vyskytla chyba.