Naše Zariadenia

EL pozostáva zo 6 oddelení, vyše 70 multidisciplinárnych odborníkov a 2500 m2 priestorov.

ÚVOD

EL je poskytovateľ služieb pozostávajúci zo 6 oddelení, viac ako 70 multidisciplinárnych odborníkov a 2 500 m2 rozdelených do troch poschodí laboratórií a administratívnych priestorov. EL má sídlo v Spišskej Novej Vsi na Slovensku, v dojazdovej vzdialenosti od kľúčových logistických uzlov EÚ. Laboratórne činnosti sú rozdelené do týchto oddelení:

 • Chromatografické laboratórium
 • Spektrálne laboratórium
 • 2 analytické laboratóriá
 • Mikrobiologické laboratórium
 • Laboratórna podpora

Naše laboratóriá sú vybavené aj doplnkovými zariadeniami ako sú:

 • Mikrobiologické čisté priestory so 4 triedami čistoty pre testy sterility
 • Klimatické komory na skladovanie stabilitných vzoriek podľa požiadaviek ICH
 • Miestnosti a zariadenia  pre prácu s cytostatikami a toxínmi
 • Výroba čistenej a ultračistej vody
 • Zariadenia s technickými plynmi
Prístrojové vybavenie:

 • Emisné spektrometre s indukčne viazanou plazmou  (ICP-AES, ICP-OES)
 • Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou  (ICP-MS)
 • Atómové absorpčné spektrometre  (AAS-F, ETA, HG)
 • Ortuťové analyzátory  (AMA)
 • Plynové chromatografy  (GC / FID, ECD, TSD, MS Triple Quad)
 • Kvapalinové chromatografy  (HPLC / DAD, FD, RI, UV/VIS)
 • Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom  (LC-MS/MS)
 • Iónové chromatografy (IC)
 • Analyzátor Aminokyselín (AAA)
 • UV-VIS spektrofotometre
 • FTIR spektrometer
 • Automatický počítač kolónií
 • Počítač častíc
 • PCR Termocyklér
 • Fluorescenčný mikroskop
 • Čítačka mikrodoštičiek pre ELISA
 • Automatické KF titrátory
 • Analyzátor uhlíka/dusíka (TOC/TN)
 • Automatický analyzátor dusíka Kjeldahlovou metódou
 • Rotačný viskozimeter
 • Prístroj na disolúciu tabliet
 • Prístroj na dezintegráciu tabliet
 • Mikrovlnové mineralizátory
 • Lyofilizátor
 • Kryoskop
 • Polarimeter
 • Polarograf
 • Prístroj na stanovenie vlákniny
 • Automatické extrakčné prístroje (na organické zlúčeniny a tuky)
 • Analyzátor organicky viazaných halogénov (AOX, EOX)
 • Refraktometre
 • Turbidimeter
 • Izotachoforetický analyzátor
 • Analytické váhy

Komplexné riešenia

Hľadáte viac? Ponúkame celý rad komplexných riešení:

FARMÁCIA

Analýzy sa vykonávajú podľa smerníc Správnej výrobnej praxe (GMP) a pokrývajú kompletné testovanie farmaceutických surovín a produktov.

Priemysel

Sme vaším partnerom pri analýzach rôznych typov materiálov – od priemyselných chemikálií po kozmetiku, od stanovenia prvkov až po mikroorganizmy.

Environment

Od komplexných analýz vôd, odpadov, pôd až po odborné konzultácie – naša rozsiahla ponuka služieb pokrýva celé spektrum projektov v oblasti životného prostredia.

POTRAVINY A KRMIVÁ

Analýzy všetkých druhov potravín a krmív – od nápojov cez mäsové a mliečne výrobky, sušené ovocie, vitamínové doplnky až po krmivo pre zvieratá.

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322