Poskytovanie jedinečných analytických služieb.

Už viac ako tridsať rokov sme známi (pôvodne ako Ekologické laboratóriá – EL spol. s r.o.) poskytovaním výnimočných zákazníckych služieb, jedinečným prístupom na zabezpečenie vysokej kvality a vývojom širokého spektra testovacích služieb zahŕňajúcich environmentálny, potravinársky a farmaceutický sektor.

Naše laboratóriá sú plne vybavené, majú certifikáciu GMP a akreditáciu ISO/IEC a prevádzkujú ich odborníci kvalifikovaní vo svojom odbore. Naša sila spočíva v našej agilnej štruktúre a našej schopnosti spracovať a testovať obrovskú škálu vzoriek.

EL je držiteľom viacerých medzinárodne uznávaných certifikácií: akreditácia ISO/IEC 17025, certifikát o súlade s GMP, prestížne ocenenia Dun & Bradstreet (najvyšší stupeň kredibility AAA a zaradenie do Registra solventných firiem).

EL so sídlom v Spišskej Novej Vsi je jedným z najväčších laboratórií na Slovensku, na ktorého služby sa môžete spoľahnúť už tri desaťročia.

Komplexné riešenia

Naše analytické služby pokrývajú nasledujúce funkčné oblasti:

FARMÁCIA

Analýzy sa vykonávajú podľa smerníc Správnej výrobnej praxe (GMP) a pokrývajú kompletné testovanie farmaceutických surovín a produktov.

Priemysel

Sme vaším partnerom pri analýzach rôznych typov materiálov – od priemyselných chemikálií po kozmetiku, od stanovenia prvkov až po mikroorganizmy.

Environment

Od komplexných analýz vôd, odpadov, pôd až po odborné konzultácie – naša rozsiahla ponuka služieb pokrýva celé spektrum projektov v oblasti životného prostredia.

POTRAVINY A KRMIVÁ

Analýzy všetkých druhov potravín a krmív – od nápojov cez mäsové a mliečne výrobky, sušené ovocie, vitamínové doplnky až po krmivo pre zvieratá.

Plne certifikované laboratórium

Široká škála certifikátov EL preukazuje všestranný výber služieb, ktoré sme kvalifikovaní ponúknuť.

EL je držiteľom osvedčenia o akreditácii ISO/IEC 17025, povolení a certifikátov GMP (Good Manufacturing Practices – Správna výrobná prax) pre humánne a veterinárne lieky, plus úspešne auditované ako kontrolné laboratórium národným úradom USA pre potraviny a liečivá (FDA).

Súlad činností EL s normou ISO/IEC 17025 a smernicami GMP opakovane potvrdzujú príslušné orgány Slovenskej republiky prostredníctvom pravidelných inšpekcií a obnovovania certifikátov. Aktuálne certifikácie EL sú k dispozícii na stiahnutie nižšie:

Akreditácia podľa ISO/IEC 17025: 2017 (SNAS)

Farmaceutické skúšanie podľa Správnej výrobnej praxe – GMP
(Humánne lieky)

Farmaceutické skúšanie podľa Správnej výrobnej praxe – GMP
(Veterinárne lieky)

Ceny a uznanie

Ďalšie povolenia a oprávnenia

  • Ministerstvo zdravotníctva SR – Rozhodnutie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami skupiny I., II. a III. Prílohy č.1 zákona č.139/1998 Z.z.
  • Štátna kúpeľná komisia MZ SR – Rozhodnutie o zápise EL do zoznamu akreditovaných laboratórií vedeného ŠKK umožňujúce vykonávať analýzy prírodných liečivých a minerálnych vôd.
  • Ministerstvo životného prostredia SR – Geologické oprávnenie č. 2111 – odborná spôsobilosť na geologický prieskum, geochemické a laboratórne práce.
  • Ministerstvo životného prostredia SR – Potvrdenie o zápise EL ako právnickej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.
  • RÚVZ – súhlas na prácu s karcinogénmi a veľmi toxickými látkami a zmesami.

Ak sa vám niektorý z certifikátov nedarí stiahnuť, kontaktujte nás na elsro@elsro.sk a my vám ich radi pošleme e-mailom.

O nás

Naše služby

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322