Naše služby

Ponúkame široké portfólio akreditovaných a GMP-certifikovaných analýz. Naše služby siahajú od testovania farmaceutických surovín, liekov/liečiv, vody, potravín, nápojov, krmív až po poľnohospodárske hnojivá, priemyselné produkty, odpad, kaly, pôdy a mnohé iné.

EL poskytuje aj poradenské služby, posudkovú a projektovú činnosť v environmentálnej oblasti a prípravu reagencií pre lekárne.

Komplexné riešenia

Naše analytické služby pokrývajú nasledujúce funkčné oblasti:

Farmácia

Analýzy sa vykonávajú podľa smerníc Správnej výrobnej praxe (GMP) a pokrývajú kompletné testovanie farmaceutických surovín a produktov.

Priemysel

Sme vaším partnerom pri analýzach rôznych typov materiálov – od priemyselných chemikálií po kozmetiku, od stanovenia prvkov až po mikroorganizmy.

ENVIRONMENT

Od komplexných analýz vôd, odpadov, pôd až po odborné konzultácie – naša rozsiahla ponuka služieb pokrýva celé spektrum projektov v oblasti životného prostredia.

POTRAVINY
A KRMIVÁ

Analýzy všetkých druhov potravín a krmív – od nápojov cez mäsové a mliečne výrobky, sušené ovocie, vitamínové doplnky až po krmivo pre zvieratá.

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322