Priemysel

Analýzy všetkých druhov potravín a krmív – od nápojov cez mäsové a mliečne výrobky, sušené ovocie, vitamínové doplnky až po krmivo pre zvieratá.

Prehľad

EL ponúka širokú škálu laboratórnych testov akreditovaných podľa ISO/IEC 17025 pre všetky druhy potravín a krmív – od pochutín po mäsové a mliečne výrobky, tuky a oleje, múku a pekárenské výrobky, korenie, sušené ovocie, čaj, hotové jedlá, cez alkoholické a nealkoholické nápoje, výživové/vitamínové doplnky a krmivá pre zvieratá. Naše akreditované laboratórne analýzy potravín a krmív zahŕňajú:

Fyzikálno-chemické analýzy

 • Stanovenie základných živín vrátane bielkovín, jódu, tukov, cukrov, sacharidov a soli
 • Výpočet energetickej hodnoty potravinárskych výrobkov v súlade s Nariadením ES č. 1169/2011 o označovaní potravín
 • Sušina, voda, vláknina, popol, obsah mäsa
 • Škrob, laktóza, etanol, Brix, organické kyseliny, pH
 • Chloridy, celkový dusík, dusičnany, dusitany, jodidy, fluoridy, ferokyanidy a siričitany
 • Voľné mastné kyseliny – zloženie a obsah, kyslosť, číslo kyslosti tuku, peroxidové číslo
 • Vitamíny a provitamíny (A, B, C, D, E, K1, beta-karotén)
 • Obsah aditív, konzervantov, sladidiel, farbív, chinínu
 • Prírodné farbivá (ASTA)
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)
 • Toxíny: Aflatoxíny, fumonizíny, T2, HT2, ochratoxín, DON, zearalenón, patulín
 • Lepok a alergény
 • Akrylamid
 • Obsah aminokyselín
 • Obsah látky: Beta-glukán, glukosamín sulfát atď.
 • Prvky (Ag, Al, As, Au,Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn) na rôznych koncentračných úrovniach – spektrálnymi metódami ICP-AES/OES, ICP-MS, AAS-F, AAS-AMA, AAS-HG, AAS-ETA

Mikrobiologické testovanie

 • Počty mikroorganizmov: TAMC, TYMC
 • Kvalitatívne a/alebo kvantitatívne stanovenie patogénov: Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, koliformné baktérie, Clostridium perfringens, sulfit-redukujúce klostrídie, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Leuconostoc, Lactobacillus a mezofilné anaeróbne sporulujúce mikroorganizmy
 • Zvyšky antibiotík a inhibičných látok

Molekulárno-biologické PCR testy

 • Detekcia baktérií rodu Salmonella
 • Detekcia Listeria monocytogenes

Hľadáte viac? Ponúkame celý rad komplexných riešení:

FARMÁCIA

Analýzy sa vykonávajú podľa smerníc Správnej výrobnej praxe (GMP) a pokrývajú kompletné testovanie farmaceutických surovín a produktov.

Priemysel

Sme vaším partnerom pri analýzach rôznych typov materiálov – od priemyselných chemikálií po kozmetiku, od stanovenia prvkov až po mikroorganizmy.

Environment

Od komplexných analýz vôd, odpadov, pôd až po odborné konzultácie – naša rozsiahla ponuka služieb pokrýva celé spektrum projektov v oblasti životného prostredia.

POTRAVINY A KRMIVÁ

Analýzy všetkých druhov potravín a krmív – od nápojov cez mäsové a mliečne výrobky, sušené ovocie, vitamínové doplnky až po krmivo pre zvieratá.

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322