Naše zariadenia

EL pozostáva zo 6 oddelení, vyše 70 multidisciplinárnych odborníkov a 2500 m2 priestorov.

ÚVOD

EL je poskytovateľ služieb pozostávajúci zo 6 oddelení, viac ako 70 multidisciplinárnych odborníkov a 2 500 m2 rozdelených do troch poschodí laboratórií a administratívnych priestorov. EL má sídlo v Spišskej Novej Vsi na Slovensku, v dojazdovej vzdialenosti od kľúčových logistických uzlov EÚ. Laboratórne činnosti sú rozdelené do týchto oddelení:

 • Chromatografické laboratórium
 • Spektrálne laboratórium
 • 2 analytické laboratóriá
 • Mikrobiologické laboratórium
 • Laboratórna podpora

Naše laboratóriá sú vybavené aj doplnkovými zariadeniami ako sú:

 • Mikrobiologické čisté priestory so 4 triedami čistoty pre testy sterility
 • Klimatické komory na skladovanie stabilitných vzoriek podľa požiadaviek ICH
 • Miestnosti a zariadenia  pre prácu s cytostatikami a toxínmi
 • Výroba čistenej a ultračistej vody
 • Zariadenia s technickými plynmi

Got your own question?

Prístrojové vybavenie:

 • Emisné spektrometre s indukčne viazanou plazmou  (ICP-AES, ICP-OES)
 • Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou  (ICP-MS)
 • Atómové absorpčné spektrometre  (AAS-F, ETA, HG)
 • Ortuťové analyzátory  (AMA)
 • Plynové chromatografy  (GC / FID, ECD, TSD, MS Triple Quad)  
 • Kvapalinové chromatografy  (HPLC / DAD, FD, RI, UV/VIS)
 • Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom  (LC-MS/MS)
 • Iónové chromatografy (IC)
 • Analyzátor Aminokyselín (AAA)
 • UV-VIS spektrofotometre
 • FTIR spektrometer
 • Automatický počítač kolónií
 • Počítač častíc  
 • PCR Termocyklér  
 • Fluorescenčný mikroskop
 • Čítačka mikrodoštičiek pre ELISA
 • Automatické KF titrátory
 • Analyzátor uhlíka/dusíka (TOC/TN)
 • Automatický analyzátor dusíka Kjeldahlovou metódou
 • Rotačný viskozimeter
 • Prístroj na disolúciu tabliet
 • Prístroj na dezintegráciu tabliet
 • Mikrovlnové mineralizátory
 • Lyofilizátor
 • Kryoskop
 • Polarimeter
 • Polarograf
 • Prístroj na stanovenie vlákniny
 • Automatické extrakčné prístroje (na organické zlúčeniny a tuky)
 • Analyzátor organicky viazaných halogénov (AOX, EOX)
 • Refraktometre
 • Turbidimeter
 • Izotachoforetický analyzátor
 • Analytické váhy

Got your own question?

Kontrola kvality (GMP)

 • 6 Kvapalinové chromatografy  (HPLC / DAD, FD, RI, UV/VIS) - Dionex/Thermo Scientific, Agilent, Sykam
 • Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom  (LC-MS/MS) - Shimadzu
 • 4 Plynové chromatografy  (GC / FID, ECD, TSD, MS Triple Quad) - Scion, Agilent
 • 2 Ortuťové analyzátory  (AMA) - Altec
 • Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou  (ICP-MS) - Analytic Jena
 • 3 Emisné spektrometre s indukčne viazanou plazmou  (ICP-AES, ICP-OES) - Analytic Jena, Varian, Shimadzu
 • 3 Atómové absorpčné spektrometre  (AAS-F, ETA, HG) - Varian
 • 2 Ion Chromatograph - Sykam, Dionex
 • Automatické titrátory - Metrohm
 • Prístroj na disolúciu tabliet - Varian
 • 5 UV/VIS Spectrophotometers - Carl Zeiss, Varian, Hach Lange
 • FTIR spektrometer - Thermo Scientific
 • Počítač častíc - Beckman Coulter
 • Polarimeter - Shmidt + Haensch
 • Fluorescenčný mikroskop - Carl Zeiss
 • Polarograph - Metrohm
 • 2 Refraktometre - Carl Zeiss
 • Turbidimeter - Apera Instruments
 • Izotachoforetický analyzátor - Willa Lab
 • Rotačný viskozimeter - Viscotech

Got your own question?

Biofarmaceutické laboratórium (GMP)

 • Analyzátor Aminokyselín (AAA) - Ingos
 • 2 Čítačka mikrodoštičiek pre ELISA - BioTek Instruments

Got your own question?

 • Bullet
 • BulletBullet
 • Bullet

Mikrobiologické testovacie laboratórium (GMP)

 • Clean area for sterility testing - Esco Technologies
 • 4 Laminar Air Flow Hood - Esco Technologies, Erlab Group
 • Laminar Flow Cabinet BIOHAZARD (for cytostatics) - EuroClone
 • 2 Čítačka mikrodoštičiek pre ELISA - BioTek Instruments

Got your own question?

Štúdie stability (v súlade s usmerneniami ICH)

 • 4 Stability Cabinets - temperature/humidity/light exposure

Got your own question?

Ďalšie vybavenie

 • Sample Storage
 • Data Centre
 • Purified-Water Plant
 • Technical Gas Plant
 • Microbiology Cleanroom
 • High Potency Containment
 • Bio Safety Level 2 Facilities
 • Emergency Power Generator

Got your own question?

Zoznam zariadení - GMP

Paragraph

Type of Equipment / Instrument

Number

Brand

Emisné spektrometre s indukčne viazanou plazmou  (ICP-AES, ICP-OES)

3

Analytik Jena,  Varian,  Shimadzu

Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou  (ICP-MS)

1

Analytik Jena

Atómové absorpčné spektrometre  (AAS-F, ETA, HG)

3

Varian

Ortuťové analyzátory  (AMA)

2

Altec

Plynové chromatografy  (GC / FID, ECD, TSD, MS Triple Quad)

4

Scion,  Agilent

Kvapalinové chromatografy  (HPLC / DAD, FD, RI, UV/VIS)

6

Dionex/Thermo Scientific,  Agilent, Sykam

Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom  (LC-MS/MS)

1

Shimadzu

Iónové chromatografy (IC)

2

Sykam,  Dionex

Analyzátor Aminokyselín (AAA)

1

Ingos

UV-VIS spektrofotometre

5

Carl Zeiss,  Varian,  Hach Lange

FTIR spektrometer

1

Thermo Scientific  

Clean areas (for Sterility Testing)

1

Esco Technologies

Laminar Air Flow Hood

4

Esco Technologies,  Erlab Group

Laminar Flow Cabinet  BIOHAZARD (work with cytostatics)

1

EuroClone

Počítač častíc

1

Beckman Coulter

Liquid Particles Sizing System

1

Particle Sizing Systems

Fluorescenčný mikroskop

1

Carl Zeiss

Rotačný viskozimeter

1

Viscotech

Prístroj na disolúciu tabliet

1

Varian

Polarimeter

1

Schmidt+Haensch

Polarograf

1

Metrohm

Analyzátor uhlíka/dusíka (TOC/TN)

1

Analytik Jena

Čítačka mikrodoštičiek pre ELISA

1

BioTek Instruments

Cabinets for stability testing

4

Memmert

Refraktometre

2

Carl Zeiss

Turbidimeter

1

Apera Instruments

Izotachoforetický analyzátor

1

Willa Lab

Automatické titrátory

1

Metrohm

Analytical Balances

10

Kern,  Scaltec,  Ohaus,  Radwag,Shinko Denshi

Zoznam zariadení - VŠETKY

Paragraph

Type of Equipment / Instrument

Number

Brand

Emisné spektrometre s indukčne viazanou plazmou  (ICP-AES, ICP-OES)

3

Analytik Jena, Varian,  Shimadzu

Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou  (ICP-MS)

1

Analytik Jena

Atómové absorpčné spektrometre  (AAS-F, ETA, HG)

3

Varian

Ortuťové analyzátory  (AMA)

2

Altec

Plynové chromatografy  (GC / FID, ECD, TSD, MS Triple Quad)

8

Varian, Scion, Agilent

Kvapalinové chromatografy  (HPLC / DAD, FD, RI, UV/VIS)

6

Dionex/Thermo Scientific,  Agilent, Sykam

Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom  (LC-MS/MS)

1

Shimadzu

Iónové chromatografy (IC)

2

Sykam, Dionex

Analyzátor Aminokyselín (AAA)

1

Ingos

UV-VIS spektrofotometre

5

Carl Zeiss, Varian, Hach Lange

FTIR spektrometer

1

Thermo Scientific

Clean areas (for  Sterility Testing)

1

Esco Technologies

Laminar Air Flow Hood

4

Esco Technologies, Erlab Group

Laminar Box BIOHAZARD (work with cytostatics)

1

EuroClone

Steritest Equinox Pump

1

Millipore

Analytical Balances

10

Kern, Scaltec, Ohaus,  Radwag, Shinko Denshi

Automatický počítač kolónií

1

Interscience

Počítač častíc

1

Beckman Coulter

Liquid Particles Sizing System

1

Particle Sizing Systems

PCR Termocyklér

1

Analytik Jena

Fluorescenčný mikroskop

1

Carl Zeiss

Rotačný viskozimeter

1

Viscotech

Prístroj na disolúciu tabliet

1

Varian

Prístroj na dezintegráciu tabliet

1

Varian

Mikrovlnové mineralizátory

3

Milestone, CEM Corporation

Lyofilizátor

2

Thermo Scientific,  LaboGene

Polarimeter

1

Schmidt+Haensch

Polarograf

1

Metrohm

Prístroj na stanovenie vlákniny

1

C. Gerhardt

Automatický analyzátor dusíka Kjeldahlovou metódou

1

Behr Labor-Technik

Automatické extrakčné prístroje (na organické zlúčeniny a tuky)

2

Dionex

Analyzátor organicky viazaných halogénov (AOX, EOX)

1

LabTech

Analyzátor uhlíka/dusíka (TOC/TN)

1

Analytik Jena

Čítačka mikrodoštičiek pre ELISA

1

BioTek Instruments

Cabinets for stability testing

4

Memmert

Biological Thermostats

26

Binder, Biosan, BMT Group

Refraktometre

2

Carl Zeiss

Turbidimeter

1

Apera Instruments

Izotachoforetický analyzátor

1

Willa Lab

Automatické titrátory

2

Carl Fischer

Cryoscope

1

-

pH – meters, Conductivity meters

6

-

Sterilizers, autoclaves, furnaces, centrifuges

-

-

Central automated temperature monitoring system

-

Q-MSystem

Komplexné riešenia

Hľadáte viac? Ponúkame celý rad komplexných riešení:

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322

Ďakujem! Váš príspevok bol prijatý!
Ojoj! Pri odosielaní formulára sa vyskytla chyba.