Learn more about

Poskytovanie jedinečných analytických služieb.

Už viac ako tridsať rokov sme známi (pôvodne ako Ekologické laboratóriá - EL spol. s r.o.) poskytovaním výnimočných zákazníckych služieb, jedinečným prístupom na zabezpečenie vysokej kvality a vývojom širokého spektra testovacích služieb zahŕňajúcich environmentálny, potravinársky a farmaceutický sektor.

Naše laboratóriá sú plne vybavené, majú certifikáciu GMP a akreditáciu ISO/IEC a prevádzkujú ich odborníci kvalifikovaní vo svojom odbore. Naša sila spočíva v našej agilnej štruktúre a našej schopnosti spracovať a testovať obrovskú škálu vzoriek.

Quinta je inovativní a důvěryhodný světový leader v oblasti farmaceutických analýz, analytického výzkumu a vývoje a klinického testování v humánních i veterinárních léčivých přípravcích.

EL je držiteľom viacerých medzinárodne uznávaných certifikácií:  akreditácia ISO/IEC 17025, certifikát o súlade s GMP, prestížne ocenenia Dun & Bradstreet (najvyšší stupeň kredibility AAA a zaradenie do Registra solventných firiem).

EL so sídlom v Spišskej Novej Vsi je jedným z najväčších laboratórií na Slovensku, na ktorého služby sa môžete spoľahnúť už tri desaťročia.

Komplexné riešenia

Naše analytické služby pokrývajú nasledujúce funkčné oblasti:

Plne certifikované laboratórium

Široká škála certifikátov EL preukazuje všestranný výber služieb, ktoré sme kvalifikovaní ponúknuť.

EL je držiteľom osvedčenia o akreditácii ISO/IEC 17025, povolení a certifikátov GMP (Good Manufacturing Practices – Správna výrobná prax) pre humánne a veterinárne lieky, plus úspešne auditované ako kontrolné laboratórium národným úradom USA pre potraviny a liečivá (FDA).

Súlad činností EL s normou ISO/IEC 17025 a smernicami GMP opakovane potvrdzujú príslušné orgány Slovenskej republiky prostredníctvom pravidelných inšpekcií a obnovovania certifikátov. Aktuálne certifikácie EL sú k dispozícii na stiahnutie nižšie:

FDA, GMP, GLP, GCP audited and approved

Akreditácia podľa ISO/IEC 17025: 2017 (SNAS)

Farmaceutické skúšanie podľa Správnej výrobnej praxe – GMP
(Humánne lieky)

Farmaceutické skúšanie podľa Správnej výrobnej praxe – GMP
(Veterinárne lieky)

Ceny a uznanie

Ďalšie povolenia a oprávnenia

  • Ministerstvo zdravotníctva SR - Rozhodnutie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami skupiny I., II. a III. Prílohy č.1 zákona č.139/1998 Z.z.
  • Štátna kúpeľná komisia MZ SR - Rozhodnutie o zápise EL do zoznamu akreditovaných laboratórií vedeného ŠKK umožňujúce vykonávať analýzy prírodných liečivých a minerálnych vôd.
  • Ministerstvo životného prostredia SR - Geologické oprávnenie č. 2111 – odborná spôsobilosť na geologický prieskum, geochemické a laboratórne práce.
  • Ministerstvo životného prostredia SR - Potvrdenie o zápise EL ako právnickej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.
  • RÚVZ – súhlas na prácu s karcinogénmi a veľmi toxickými látkami a zmesami.
Ak sa vám niektorý z certifikátov nedarí stiahnuť, kontaktujte nás na elsro@elsro.sk a my vám ich radi pošleme e-mailom.
O nás
Naše služby
Our Labs

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322

Ďakujem! Váš príspevok bol prijatý!
Ojoj! Pri odosielaní formulára sa vyskytla chyba.